pirmdiena, 2013. gada 27. maijs

DĀMAS, LAIKS TĒJAI!/ LADIES, IT'S TEA TIME!

Kate Middleton /Tea in the Garden by Richard E. Miller/ and other ladies having tea time

   Pavisam nesen, 22. maijā, Bekingemas pilī ar ikgadējiem dārza svētkiem tika atklāta vasaras sezona, kurā piedalījās vairāk kā 8000 karaļnama uzaicināto personu. Kā vienmēr visu acis bija pievērstas Keitai, kuras stils arī grūtniecības laikā paliek nemainīgi elegants un pretēji daudzu slavenību bailēm atkārtoti tikt pieķertām sabiedrībā vienā tērpā, viņa drosmīgi iekļauj savā garderobē elementus no saviem iepriekšējiem publiskiem iznācieniem, piemēram, šī Džeinas Korbetas (Jane Corbett) cepure viņai bijusi galvā jau pagājušogad.
   
   Ar dienas novēlošanos arī mums bija pašiem savi dārza svētki. Ja būsiet pacietīgi, tuvākajā laikā iepazīstināšu jūs ar reportāžu no tiem :)

-----


   Last week, on 22nd of May, At the Buckingham Palace the summer season had been opened by annual Garden Party, which more than 8000 persons invited by Royal family had attended. As always the cynosure of all eyes was Kate, who’s style even with pregnancy belly stays consistently elegant and unlike many celebrities fear of being caught twice in the same outfit in public, she bravely include elements in her wardrobe from previous public releases, for example, this Jane’s Corbet hat was a part of Kate’s outfit on last year’s Order of the Garter ceremony.
   Next day (to be more correct – evening) we had our own garden party. Be patient, soon  I will present you the images from them :)


piektdiena, 2013. gada 19. aprīlis

LOVE AND BEAUTY

  Ja vien man būtu mazāks deguns, tievāki augšstilbi, plakanāks vēders, šaurāki gurni, slaidāki roku pirksti, biezāki mati, mazāks zods....... Vai Jūs pazīstat šādas un līdzīgas domas? Vai jūs piekrītat, ka mēs pārāk bieži koncentrējamies uz to, kā mums pietrūkst pilnai laimei, nevērīgi izturoties pret to, kas mums ir? 

-----


  If only I'd have a smaller nose, thiner thighs, flatter tummy, slimmer hips, slimmer fingers, thicker hairs, smaller chin..... Do you recognize those and similar thoughts? Do you agree that we too often concentrate on those things that we miss for complete happiness, being slight for what we already have?

  Iesaku noskatīties šo video/ I recommend you to watch this video:
   Es piekrītu viedoklim, ka skaistums ir katrā no mums un nav neglītu sieviešu. Vajag tikai atrast to īpašo, kas katram piemīt un izcelt tieši to. Ja jums ir grūtības pašiem atrast sevī to īpašo skaistumu, ieklausieties, par ko visbiežāk jums izsaka komplimentus draugi, tuvinieki, kolēģi. Un sāciet izcelt šo ķermeņa daļu, gan pamazām jūs kļūsiet pielaidīgāki arī pret pārējo. Tas nav lāča pakalpojums slinkumam, sportot, vingrot un sevi kopt vajag. Aiz mīlestības pret savu ķermeni, pret sevi pašu!

----

   I agree with opinion that every person has it's own beauty and there are no ugly women. We should just find our own exclusive feature and highlight it. If you have difficulties to find your particular beauty by yourself, then listen  attentively for what you are often complimented on by your friends, relatives, colleagues. And then start to highlight this part of your body, I am certain soon you will be more lenient to other parts of your body too. It's not a reverence to laziness, to do sports and exercises, taking care of yourself is necessary. Out of love for your body, for yourself!

Mīliet sevi, esiet laimīgi!

Love yourselves and be happy!sestdiena, 2012. gada 19. maijs

DIENAS IEDVESMA/ INSPIRATION OF THE DAY

Šajā bildē ir tik daudz spēka, pārliecības un drosmes dzīvot. Tā man lieliski atgādina, ka skaistumam nav kanonu un mode ir daudz vairāk par to, ko mēs velkam mugurā, tā ir attieksme pret sevi, pret dzīvi...

Ieskatieties!

---

This picture is so powerfull, it expresses so much confidence and boldness to live. That reminds me, there are no canons for beauty and fashion are much more than what we are wearing, it is attitude towards ourselves, towards life...

Take a look!

Photographer: Scot Schuman


trešdiena, 2011. gada 23. novembris

MUSTACHE

Tie, kas uzauguši ar filmu Briljanta roka, noteikti pazīst leģendārās filmas frāzes, piemēram, par atlīmējušos ūsu (es nekļūdījos, tieši vienskaitlī!). Tad nu, nēsājot kanādiešu dizaineres Džilianas Haidas (Gillian Hyde) šalli, par tamlīdzīgu incidentu varat aizmirst, ja nu vienīgi kāds labdabīgi gribēs paraustīt jūs aiz ūsām.

Manuprāt, gan, ka ūsas bija pagājušās sezonas obligāts modes aksesuārs, taču šī izmeklētāja tēla cienīgā šallīte (Mistera Puaro ūsas un pensneja) man likās pārāk amizanta, lai nepadalītos. Ja patīk un gribat to iegūt savā īpašumā, to var iegādāties - šeit.
----

Those who have grown up with film The Diamond Arm certainly know the legendary film phrases, for example, about unsticked handlebar (I didn't go wrong, exactly in singular form!). So wearing canadian designer  Gilian Hyde scarf, you can forget about such incident, if only someone would like to pull you benignly behind the mustache.

In my opinion, mustache was last season's must have, but this scarf selected for Mr. Poirot’s image (mustache and eyeglasses) seemed to me too  funny to not be shared with you. If you like and want to acquire this scarf, it can be purchased here.Source: www.etsy.com


sestdiena, 2011. gada 19. novembris

PIRMS UN PĒC/ BEFORE AND AFTER


Kling klang, esmu klāt! Nerunāsim par manu prombūtni, teikšu tikai to, ka šajā laikā bija dažas tēmas, kas nodarbināja manu prātu un par ko es vēlējos uzrakstīt.
Viena no šīm tēmām ir pārvērtību šovi. Jau vairākas nedēļas pēc kārtas (precīzāk trīs iepriekšējās trešdienas) vēroju televīzijas raidījumu „Ievas pārvērtības” (teikšu atklāti, līdz šim nebiju pievērsusi īpašu uzmanību šim raidījumam) un negaidīti saņēmu no tā pozitīvu lādiņu. Brīdī, kad šīs dāmas tiek safrizētas, sagrimmētas un viņām tiek atļauts paskatīties uz savu jauno tēlu spogulī, viņu sejās ir tik patiess prieks, pārsteigums un neviltotas pateicības asaras. Viņas gluži kā atgūst ticību savam „ES”, savai sievišķībai un skaistumam. Šī mazā, pozitīvi iedvesmojošā brīža dēļ ir vērts paskatīties šo raidījumu, vismaz es kādā no tiem piefiksēju parādāmies smaidu manā sejā. Tas bija radies neapzināti, no tā, ka es priecājos līdzi  un izjutu viņu pacilātos noskaņojumus un sirds saviļņojumu. Mēs varam diskutēt par profesionāļu piemeklētajām frizūrām, make-upu vai tērpiem patīk – nepatīk kategorijās, bet tās patiesās emocijas dalībnieču sejās nav apstrīdamas. Kādā no šiem raidījumiem viena no dalībniecēm izteica frāzi: „ Es centīšos saglabāt šīs pārmaiņas.” Un tas man lika aizdomāties, ar ko būtu jāsāk vispirms – ar iekšējām pārmaiņām un sevis sakārtošanu vai uzreiz jāķeras pie ārējā tēla spodrināšanas? Ārējais ir tas, ko ir visvieglāk mainīt, bet vai tam seko iekšējās pārmaiņas? Paanalizējot, kad mēs dzīvē alkstam mainīt ārējo tēlu, visbiežāk tās ir kādas krīzes, ko cilvēks piedzīvo, un raidījuma ievadā dalībnieču dzīvesstāsti to arī apstiprina. Jauna frizūra un grims taču neizdzēš visus jautājumus galvā, kas cilvēku turējuši važās! Piemēram, Resnīšu šovs, ko rādīja agrāk, neesmu gan bijusi tā skatītāja, bet ceru, ka tur tika piesaistīts arī darbs ar psihologu, pretējā gadījumā, visa tievēšana kaķim zem astes, jo cilvēks nav mainījis savu domāšanu, nav sakārtojis savu iekšējo pasauli.
 Dāmas šovā patiesi tiek pārveidotas pēc vislabākās sirdsapziņas, bet lai šīs pārmaiņas ieviestu izmaiņas arī viņu dzīvēs (par ko viņas pašas nereti runā), manuprāt, ir vajadzīgs darbs ar savu iekšējo pasauli, ir jāatgūst ticība savas dvēseles skaistumam. Beigās vēl var sanākt, ka nekādas tievēšanas un pārmaiņas izskatā nav vajadzīgas! Tā nu mēs atgriežamies pie manis agrāk rakstītā, ka svarīgāk par to, ko valkājam ir iekšējais starojums un mirdzums.
Tāpēc gribu teikt - tuvojas gada skaistākie svētki – Ziemassvētki, spodrināsim savu iekšējo pasauli, lai esam gatavas svētkos būt skaistas! Atvēlēsim Adventes laiku visskaistākās dāvanas gatavošanai – sava mirdzuma atjaunošanai.

----

Knock, knock, here I am! I would not talk about my absence, I just want to say that these days I have some thoughts troubling my mind and I would like to share them with you.
One of this themes is related to the “transformation” shows. For a few weeks (more precisely last three Wednesdays) I had watched a television program „Eve’s transformation” (I am sure foreign readers have similar shows in their country) and I got unexpectedly positively charged. When a group of ladies that had a new hairdo, make-up were allowed to look at their new image in the mirror, in their faces appeared such a great happiness, mixed with surprise and unfeigned tears of gratitude. They recovered their self-esteem, their femininity and beauty.
This little, positive and inspiring moment is worth to enjoy and watch on TV, a show that caught me smiling during one of its broadcasts. I shared the women happiness and their enthusiastic heart and emotions. We can discuss about the offered hairstyles, make-up or outfits recommended by professionals and list them in „like-not like” categories, but the true emotions in the participant’s faces are non-negotiable. In another show one of the participants used the phrase: „I will try to save these changes!” This sentence made me think, what should start first – internal changes and self-alignment or just reduce ourselves to polish only the external image? To change our look is the easiest step, but do internal changes follow them necessarily? Analyzing these thoughts, when we crave for changes in our external image, most often it is about personal crisis, and the life-stories of the participants in the preamble of the TV program prove it. A new hairstyle and make-up does no erase all the questions that had been keeping these ladies in chains. For example, an obese person shown earlier on TV is an example:  all starvation would be wasted time if the person hasn’t changed his way of thinking, hasn’t arranged his/her inner world.
The ladies in the show changed truly, but to make a real change in their lives, those external transformations are insufficient. I think it is necessary to work with our inner world, to recover the faith and the beauty of our soul. Then any dieting or changes in the external appearance would not be needed! So we go back to my previous point that -more important than what to wear is our internal shining and wellness.
 I want to add that the most beautiful holiday of the year is getting closer – Christmas time- Let’s polish our inner world to be beautiful for the celebration! Leave the Advent to preparing the most wonderful gift – to restore our inner brilliance!


ceturtdiena, 2011. gada 27. oktobris

PALDIES, KARIETI NEVAJADZĒS! / THANKS, THE CARRIAGE WILL NOT BE NEEDED!


Vai tad tādu "asti" var burzīt sēžot?!/
 Can that tail be crumpled by sitting?!

Šodien pastaigāšos kājām!
Daži tērpi ir radīti tikai skaistai iziešanai ar staltu, taisnu muguriņu. Tā bija pašironija :) Vienkārši pamanīju sevī tendenci šūt tērpus, kuros baidos apsēsties :) Tā bija ar plašķi un tā ir arī ar šo astaino žaketi.
----

Today I’ll take a walk!
Some garments have been created just for walking with stately, straight back. That was irony :) I just noticed tendency in my sewn garments, in which I am afraid to sit down:) That happend with my trench coat and now with  this tailed jacket.


pirmdiena, 2011. gada 17. oktobris

ZELTA LIKUMS/ GOLDEN RULE


Neesiet modes upuri!/ Don't be a fashion victim!

Starp modes žurnālistes Sintijas Nellis (Cynthia Nellis) 10 vienkāršajiem stila noteikumiem viens bija tiešām zelta vērts.

"Vairāk domājiet par jūsu lasāmvielu, garīgo barību un personīgajām attiecībām ar sevi nevis par garderobi.
Iekšējais miers un mirdzums nekad neiziet no modes. Pat modes dizaineris Kenets Kols (Kenneth Cole) apstiprina šādu viedokli ar vārdiem: "To be aware is more important than what you wear." (teiciens diemžēl ir vairāk kā vārdu spēle angļu valodā, tālab burtiski uz latviešu valodu nav tulkojams).

SIEVIETES, NEKAD NEAIZMIRSTIET,KA JUMS JĀVALKĀ MODE NEVIS OTRĀDI!

----

Between 10 simple style rules from fashion journalist Cynthia Nellis one was worth its weight in gold.

"Put much more thought into your reading repertoire, spiritual nourishment and personal relationships than your wardrobe. An inner peace and glow will never go out of style. Even designer Kenneth Cole says "To be aware is more important than what you wear.""

LADIES DON'T FORGET THAT IT'S YOU THAT WEARS FASHION AND NEVER OTHER WAY!