trešdiena, 2011. gada 23. novembris

MUSTACHE

Tie, kas uzauguši ar filmu Briljanta roka, noteikti pazīst leģendārās filmas frāzes, piemēram, par atlīmējušos ūsu (es nekļūdījos, tieši vienskaitlī!). Tad nu, nēsājot kanādiešu dizaineres Džilianas Haidas (Gillian Hyde) šalli, par tamlīdzīgu incidentu varat aizmirst, ja nu vienīgi kāds labdabīgi gribēs paraustīt jūs aiz ūsām.

Manuprāt, gan, ka ūsas bija pagājušās sezonas obligāts modes aksesuārs, taču šī izmeklētāja tēla cienīgā šallīte (Mistera Puaro ūsas un pensneja) man likās pārāk amizanta, lai nepadalītos. Ja patīk un gribat to iegūt savā īpašumā, to var iegādāties - šeit.
----

Those who have grown up with film The Diamond Arm certainly know the legendary film phrases, for example, about unsticked handlebar (I didn't go wrong, exactly in singular form!). So wearing canadian designer  Gilian Hyde scarf, you can forget about such incident, if only someone would like to pull you benignly behind the mustache.

In my opinion, mustache was last season's must have, but this scarf selected for Mr. Poirot’s image (mustache and eyeglasses) seemed to me too  funny to not be shared with you. If you like and want to acquire this scarf, it can be purchased here.Source: www.etsy.com


sestdiena, 2011. gada 19. novembris

PIRMS UN PĒC/ BEFORE AND AFTER


Kling klang, esmu klāt! Nerunāsim par manu prombūtni, teikšu tikai to, ka šajā laikā bija dažas tēmas, kas nodarbināja manu prātu un par ko es vēlējos uzrakstīt.
Viena no šīm tēmām ir pārvērtību šovi. Jau vairākas nedēļas pēc kārtas (precīzāk trīs iepriekšējās trešdienas) vēroju televīzijas raidījumu „Ievas pārvērtības” (teikšu atklāti, līdz šim nebiju pievērsusi īpašu uzmanību šim raidījumam) un negaidīti saņēmu no tā pozitīvu lādiņu. Brīdī, kad šīs dāmas tiek safrizētas, sagrimmētas un viņām tiek atļauts paskatīties uz savu jauno tēlu spogulī, viņu sejās ir tik patiess prieks, pārsteigums un neviltotas pateicības asaras. Viņas gluži kā atgūst ticību savam „ES”, savai sievišķībai un skaistumam. Šī mazā, pozitīvi iedvesmojošā brīža dēļ ir vērts paskatīties šo raidījumu, vismaz es kādā no tiem piefiksēju parādāmies smaidu manā sejā. Tas bija radies neapzināti, no tā, ka es priecājos līdzi  un izjutu viņu pacilātos noskaņojumus un sirds saviļņojumu. Mēs varam diskutēt par profesionāļu piemeklētajām frizūrām, make-upu vai tērpiem patīk – nepatīk kategorijās, bet tās patiesās emocijas dalībnieču sejās nav apstrīdamas. Kādā no šiem raidījumiem viena no dalībniecēm izteica frāzi: „ Es centīšos saglabāt šīs pārmaiņas.” Un tas man lika aizdomāties, ar ko būtu jāsāk vispirms – ar iekšējām pārmaiņām un sevis sakārtošanu vai uzreiz jāķeras pie ārējā tēla spodrināšanas? Ārējais ir tas, ko ir visvieglāk mainīt, bet vai tam seko iekšējās pārmaiņas? Paanalizējot, kad mēs dzīvē alkstam mainīt ārējo tēlu, visbiežāk tās ir kādas krīzes, ko cilvēks piedzīvo, un raidījuma ievadā dalībnieču dzīvesstāsti to arī apstiprina. Jauna frizūra un grims taču neizdzēš visus jautājumus galvā, kas cilvēku turējuši važās! Piemēram, Resnīšu šovs, ko rādīja agrāk, neesmu gan bijusi tā skatītāja, bet ceru, ka tur tika piesaistīts arī darbs ar psihologu, pretējā gadījumā, visa tievēšana kaķim zem astes, jo cilvēks nav mainījis savu domāšanu, nav sakārtojis savu iekšējo pasauli.
 Dāmas šovā patiesi tiek pārveidotas pēc vislabākās sirdsapziņas, bet lai šīs pārmaiņas ieviestu izmaiņas arī viņu dzīvēs (par ko viņas pašas nereti runā), manuprāt, ir vajadzīgs darbs ar savu iekšējo pasauli, ir jāatgūst ticība savas dvēseles skaistumam. Beigās vēl var sanākt, ka nekādas tievēšanas un pārmaiņas izskatā nav vajadzīgas! Tā nu mēs atgriežamies pie manis agrāk rakstītā, ka svarīgāk par to, ko valkājam ir iekšējais starojums un mirdzums.
Tāpēc gribu teikt - tuvojas gada skaistākie svētki – Ziemassvētki, spodrināsim savu iekšējo pasauli, lai esam gatavas svētkos būt skaistas! Atvēlēsim Adventes laiku visskaistākās dāvanas gatavošanai – sava mirdzuma atjaunošanai.

----

Knock, knock, here I am! I would not talk about my absence, I just want to say that these days I have some thoughts troubling my mind and I would like to share them with you.
One of this themes is related to the “transformation” shows. For a few weeks (more precisely last three Wednesdays) I had watched a television program „Eve’s transformation” (I am sure foreign readers have similar shows in their country) and I got unexpectedly positively charged. When a group of ladies that had a new hairdo, make-up were allowed to look at their new image in the mirror, in their faces appeared such a great happiness, mixed with surprise and unfeigned tears of gratitude. They recovered their self-esteem, their femininity and beauty.
This little, positive and inspiring moment is worth to enjoy and watch on TV, a show that caught me smiling during one of its broadcasts. I shared the women happiness and their enthusiastic heart and emotions. We can discuss about the offered hairstyles, make-up or outfits recommended by professionals and list them in „like-not like” categories, but the true emotions in the participant’s faces are non-negotiable. In another show one of the participants used the phrase: „I will try to save these changes!” This sentence made me think, what should start first – internal changes and self-alignment or just reduce ourselves to polish only the external image? To change our look is the easiest step, but do internal changes follow them necessarily? Analyzing these thoughts, when we crave for changes in our external image, most often it is about personal crisis, and the life-stories of the participants in the preamble of the TV program prove it. A new hairstyle and make-up does no erase all the questions that had been keeping these ladies in chains. For example, an obese person shown earlier on TV is an example:  all starvation would be wasted time if the person hasn’t changed his way of thinking, hasn’t arranged his/her inner world.
The ladies in the show changed truly, but to make a real change in their lives, those external transformations are insufficient. I think it is necessary to work with our inner world, to recover the faith and the beauty of our soul. Then any dieting or changes in the external appearance would not be needed! So we go back to my previous point that -more important than what to wear is our internal shining and wellness.
 I want to add that the most beautiful holiday of the year is getting closer – Christmas time- Let’s polish our inner world to be beautiful for the celebration! Leave the Advent to preparing the most wonderful gift – to restore our inner brilliance!


ceturtdiena, 2011. gada 27. oktobris

PALDIES, KARIETI NEVAJADZĒS! / THANKS, THE CARRIAGE WILL NOT BE NEEDED!


Vai tad tādu "asti" var burzīt sēžot?!/
 Can that tail be crumpled by sitting?!

Šodien pastaigāšos kājām!
Daži tērpi ir radīti tikai skaistai iziešanai ar staltu, taisnu muguriņu. Tā bija pašironija :) Vienkārši pamanīju sevī tendenci šūt tērpus, kuros baidos apsēsties :) Tā bija ar plašķi un tā ir arī ar šo astaino žaketi.
----

Today I’ll take a walk!
Some garments have been created just for walking with stately, straight back. That was irony :) I just noticed tendency in my sewn garments, in which I am afraid to sit down:) That happend with my trench coat and now with  this tailed jacket.


pirmdiena, 2011. gada 17. oktobris

ZELTA LIKUMS/ GOLDEN RULE


Neesiet modes upuri!/ Don't be a fashion victim!

Starp modes žurnālistes Sintijas Nellis (Cynthia Nellis) 10 vienkāršajiem stila noteikumiem viens bija tiešām zelta vērts.

"Vairāk domājiet par jūsu lasāmvielu, garīgo barību un personīgajām attiecībām ar sevi nevis par garderobi.
Iekšējais miers un mirdzums nekad neiziet no modes. Pat modes dizaineris Kenets Kols (Kenneth Cole) apstiprina šādu viedokli ar vārdiem: "To be aware is more important than what you wear." (teiciens diemžēl ir vairāk kā vārdu spēle angļu valodā, tālab burtiski uz latviešu valodu nav tulkojams).

SIEVIETES, NEKAD NEAIZMIRSTIET,KA JUMS JĀVALKĀ MODE NEVIS OTRĀDI!

----

Between 10 simple style rules from fashion journalist Cynthia Nellis one was worth its weight in gold.

"Put much more thought into your reading repertoire, spiritual nourishment and personal relationships than your wardrobe. An inner peace and glow will never go out of style. Even designer Kenneth Cole says "To be aware is more important than what you wear.""

LADIES DON'T FORGET THAT IT'S YOU THAT WEARS FASHION AND NEVER OTHER WAY!

svētdiena, 2011. gada 16. oktobris

MODE MET LOKUS/ FASHION MAKE CIRCLES

Pītera Pena stila apkaklīte/ Peter Pan collar
Mode riņķo pa apli (gribētos gan ticēt, ka tomēr pa spirāli, katrreiz evolucionējot uz augšu) taču viens ir skaidrs pašlaik mēs ārkārtīgi bieži aizņemamies pagātnes modes elementus un detaļas. Viena no šādām detaļām, ko vēsture jau divreiz ir izmantojusi un apspēlējusi ir apkaklītes jeb krādziņas. Pat tas, ka mūsdienās tās ir lietojamas un valkājamas atsevišķi no jebkura tērpa, nav nekas jauns. Papētot vēsturiskos notikumus šādas apkaklītes, īpaši par Pītera Pena apkaklītēm dēvētās ar noapaļotiem stūriem, pieguļošas plecu daļai, bijušas modē tieši ekonomiski grūtos laikos – 20.gs sākumā (starp abiem pasaules kariem) un ASV valdošās Lielās depresijas laikā 30-tajos gados, tāpat arī 20. gs vidū pēc otrā pasaules kara, kad pat tērpa garumu noteica auduma taupība (iesaku noskatīties filmu par Kristianu Dioru „The man behind the myth”, kurā izskan šī frāze).

----

Fashion revolve in a circle (I would like to believe that in spiral, each time evolving at the top), but one thing is clear we are now very often borrowing fashion elements and accessories from the past. One of the following components, which history has already used twice and came forward with different developments is a collar. Even the fact that they are detachable and wearable seperately from any clothes, are nothing new. Looking at historical events such collars, especially the so - called Peter Pan collar with rounded corners, fitting to the shoulder werw in vogue particularly at hard economic times - at the beginning of the 20th century (between the two world wars) and during the Great Depression at the U.S. in 30's, as well as middle age of the 20th century after Second World War, when even the length of the dress was economizing of fabric (recommend you to watch the film about Christian Dior "The Man Behind The Myth", where have been said this phrase).

20.gs 20-to gadu apkaklītes/ collars from the 20's

otrdiena, 2011. gada 11. oktobris

TEKSTILMĀKSLA/ TEXTILES

Edīte Pauls-Vīgnere "Nenosakāms skaistums" 2007
Šomēnes Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļa svin 50 gadu jubileju un par godu tam izstāžu zālē Arsenāls atklāta izstāde „Zelta griezums”, kas ir sava veida retrospektīva par tekstilmākslas attīstību no 20. gs. 60-to gadu beigām līdz mūsdienām. Tekstilmāksla jau sen nav tikai gobelēni, tā līdzīgi citiem mākslas veidiem skar mūsdienu cilvēku interesējošas tēmas un iegūst daudz tuvāku, pieejamāku, pat intīmu formu.  

----
This month, the textile department of the Latvian Academy of Arts celebrates its 50th anniversary and in its honor “Arsenals” has opened the exhibition “Zelta griezums” ("Golden cut"), which is a kind of retrospective of the development of the textile art of the late 60’s of 20th century to the present day. Textiles are not just simple tapestries anymore. Similar to other types of art that capture the attention of modern individuals, textiles are becoming a lot closer, more accessible, even more intimate.

Elīna Ģībiete "Priekā!"2006
 


Krūšturis "Wonderbra" Alejandra Gutiérrez 2010 (šis darbs izstādē nepiedalās)

Lai gan tuvāka par šiem modernajiem izteiksmes veidiem man tomēr ir tautā saucamā „lupatu glezniņu” tehnika, tas tāpēc, ka studiju laikā esmu iemēģinājusi roku šajā lauciņā :) Diemžēl fotogrāfijās iemūžināts tikai viens no darbiem, kas tika veidots pirms 3 gadiem kā dzimšanas dienas dāvana.

----
However, to me closer than these modern expressions is the popularly known "cloth painting" technique because while studying, I had tried to express myself this way :) See the pictures of a work I made 3 years ago as a birthday present.

Lūk mani mēģinājumi strādāt ar tekstilu/ Here is my attempts to work with textile
Izstāde apskatāma līdz 20. novembrim, ja interesē tekstils, iesaku aiziet apskatīt!
----
The exhibition is open until November 20. If you are interested in textiles, I recommend you to go and take a look!


PRINCEŠU SVĀRKI/ TUTU SKIRTS

It kā visiem labi zināmie princešu svārki no tilla, taču šī bildīte vienkārši paralizēja manu skatienu.
----
All well known Tutu skirt of tulle, but this picture just paralyzed my eyes.

Mazā Odrija Hepberna/ Little Audrey Hepburn
Source:www.grosgrainfabulous.blogspot.com

ceturtdiena, 2011. gada 6. oktobris

KURPJU SOLO/ SHOES'S SOLO

Source: waynetippetts.com
Mēs jau zinām, ka mūsdienās sen vairs nav jāsaskaņo kurpes ar somiņas toni. Daži modes eksperti to pat nosauc par slikto toni (Kas jauns žurnālā Eva Sietiņsone - Zatlere par savām pūlēm tika salīdzināta pat ar pusmūža kundzīti! Diemžēl neatminos, kāds bija eksperta vārds). Taču kurpes aizvien vairāk spēlē solo kopējā tērpa ansamblī.

----

We already know that today the purses tone are no longer needed to harmonize with the shoes. Some fashion experts even announce it as the weak tone (in latvian weekly What's new  Eva Sietinsone - Zatlere for their efforts are compared with the middle-aged lady! Unfortunately I can not remember what was the name of the expert.). But shoes increasingly are  playing solo in all the outfit.

24 STUNDAS/ 24 HOURS

Neesmu, neesmu aizmirsusi par savu blogu, bet ziniet, kādreiz diennaktī aptrūkstās stundu visiem darbiem un iecerēm!!? Bet ieceres man ir ui, ui, ui, ku daudz :))
Pirmkārt, jāsaīsina draudzenei rudens mētelis (sezona tak deguna galā!);
Otrkārt, līdz piektdienai jāuzkonstruē makets savai pirmajai piegrieztnei;
Treškārt, jānoņem piegrieztne mazas meitenītes kleitiņai, jāaprēķina auduma patēriņš un viss tas pats arī mammas kleitai. Ceturtkārt un piektkārt.....visi pārējie šūšanas projekti, kas apsolīti cilvēkiem un gaida savu rindu, un kur vēl tie auduma gabaliņi, kas vietulīgi gulšņā stūrī un gaida, kad varēs pārtapt MANAS garderobes sastāvdaļās, blogošana un sazināšanās ar jums, gatavošanās jaunai fotosesijai un vēl viens projektiņš par ko pagaidām pāragri stāstīt (bet apsolu, ka pienāks kārta arī šim stāstam). Lūk, kādi Napaleona plāni! Visticamāk, ka daudziem radošiem cilvēkiem ir pazīstamas šīs sajūtas, bet nu es varu teikt,ka mani pārņem viegls satraukums, kā to visu paspēt un saglabāt iekšēju mieru.

Tāpēc jo īpaši novērtēju tos laika taupīšanas paņēmienus, ko mums piedāvā mūsdienu tehnoloģijas (lai gan dažkārt es šaubos vai tās mums taupa vai tomēr laupa dārgo laiku) - visas sadzīvi atvieglojošās ierīces, iPhoni, QR kodi (redz, redz cik es gudra - ha, ha, ha!), kas slēpj sevī tik daudz informācijas vienā mazā melnbaltā kvadrātiņā! Korejas arhitekti ir gājuši vēl tālāk, sadarbībā ar britu pārtikas kompāniju tie piedāvā saviem iedzīvotājiem īsināt laiku metro stacijās un iepirkties virtuālā supermārketā, sastādot pārtikas sarakstu ar QR kodu palīdzību un ierasties mājās vienlaicīgi ar savu pasūtījumu, netērējot lieki nevienu sava dārgā laika minūti.
Un ja kāds to visu vēl pagatavotu, tad varētu tik daudz laika veltīt savai mīļajai šūšanai :)

----

I haven't forget about my blog, but you know sometimes the days are too short for all the works and ideas!!? But the plans I have sooooooo much:))
First, I need to shorten autumn coat for friend (season soon will be here!); Second,  I must make mockup for my first pattern until Friday;
Third, find dress pattern for a little girl, calculate fabric consumption and all the same to her mother's dress. Fourth and fifth ..... all the other sewing projects, who are waiting their row as I have promised to my friends and there are pieces of fabrics, which lonley sleeps in the corner and waits their time to turn into MY wardrobe components, blogging and communicating with you, preparing for the new shooting and another project, which is too early to tell about (but I promise that someday I will tell this story). I have Napoleon's plans! It is likely that many creative people know this feeling, but now I can say that mild anxiety come over me how to manage all this and maintain the internal peace.

Therefore I particularly appreciate the time saving techniques, which we are provided by today's technology (although sometimes I doubt whether we conserve or whether it robs valuable time) - facilitating all household appliances, iPhone, QR codes (see, how smart I am - ha ha, ha!), which hides so much information in one small black and white square! Korean architects have gone even further, in collaboration with the British food company, they offer people save their time while waiting in subway and make shopping in virtual supermarket. Using QR codes is possible to prepare food list  and come home together with your order arrival, without wasting any precious minute of your worthy time.
And if someone undertakes to cook it all, it could be so much time to devote to my dear sewing :)


AIT arhitektūras žurnāls 9/2011/ AIT architectural magazine 9/2011

ceturtdiena, 2011. gada 29. septembris

PĀRVĒRTĪBAS/ TRANSFORMATION

Ai, kāda neraža! Caurums biksēs!

----

Oh, what a damage! The hole in trousers!


"Bikšu iepriekšējā dzīve ir beigusies", jūs teiksiet un daļēji jums būs taisnība, jo tādā izskatā, kādas tās bija pirms tam, tās vairs nebūs valkājamas. Ak, jā, piebildīšu, ka šīm biksēm bija jāpilda lietišķa apģērba loma.
Bet tad palīgā nāk glābējkomanda - diegs, adata, mežģīnes un mazās šķērītes, to visu var pārvērst efektā. Un es domāju, ka tās vēl joprojām būs iespējams iekļaut lietišķajā garderobē. Kā jums šķiet?

----

"Those trousers previous life has ended," you would say and partly you'll be  true, because in appearance, as they were before, they was no  longer wearable. Oh, yes, I need to add that these pants functioned as the businesslike clothing.
But when for help comes the assistance command- thread, needle, lace and small scissors, it can all be converted into an effect. And I think that they can still be included in business wardrobe. Don't you think so?


trešdiena, 2011. gada 28. septembris

DIENAS IEDVESMA/ INSPIRATION OF THE DAY


Marni Spring/ Summer 2012 Source: Thesartorialist.com


Man patīk cik viegli un tajā pat laikā pārdomāti šajā tērpā salikta katra detaļa no faktūru un rakstu mikšļa, līdz pat miesas krāsas zeķītēm. Un rotaslietu izvēle to visu palīdz saturēt kopā.

----

I love everything about this outfit how easy and at the same time advised each component have put together from the mix of textures and patterns even to the nude colored socks. And selected jewelry helps to hold all outfit together.

otrdiena, 2011. gada 27. septembris

ATMIŅĀ PALIEKOŠĀ MODE/ MEMORY LASTING FASHION

Polsteru laiks/ Shoulder pads era
Mode ne vienmēr sola siltas atmiņas, atskatoties uz pagājušajām dekādēm, tā mēdz arī traumēt.

----

Fashion does not always promise a warm memory, looking back to the past decades, it tends to injure.

pirmdiena, 2011. gada 26. septembris

TE NU ES ESMU/ HERE I AM

 
source: http://www.burdastyle.com/

No solījumiem pie darbiem, beidzot varu jums atrādīt savu svaigāko veikumu, kuru jau pieminu vairākos bloga ierakstos. Tadāāāaa – plašķis ir gatavs iznākt prožektoru gaismās!

----

From promises to action, finally I can show you my recent achievement, which has already been mentioned by several posts earlier. Tadaaaa trench coat is ready to come out in the spotlight!trešdiena, 2011. gada 21. septembris

Olalā! / Olala!

Bez vārdiem :)

Laikam mans prieks ir tik liels, jo es pati nejūtos ne tik ražīga šuvēja, nedz tik pieredzējusi blogotāja. Šī publiskā būšana man ir nepilnu mēnesi veca, tāpēc šāda atzinība, neliegšos, iedvesmo turpmākam darbam.

Starpcitu, drīzumā atrādīšu jums savu sašūto plašķi!

----

No comments :)  

I  guess I have acute pleasure, because do not feel myself neither productive seamstress, nor as experienced blogger. This public being for me is less than a month old, so this recognition, undeniable, inspire for further works.

By the way, soon I'll post here my sewn trench coat! 


DIENAS IEDVESMA/ INSPIRATION OF THE DAY

Abas šīs retro fotogrāfijas šodien ir mani favorīti. 

----

Both of those vintage photos are my favourites today.


Source: www.petitmaverick.blogspot.com
Source: www.fashion.lilithezine.com

 
 
 

ROTAS KĀ VĒSTĪJUMS/ ORNAMENTS AS A MESSAGE

Nedaudz atgādina šuvēju adatu spilventiņus :)/ Remind me the sewers's pincushion :) Ana Cardim rings "Swing jewels"
 

Nedaudz paturpināšu tēmu par rotām, ko aizsāku ar stāstu par savām tamborētajām rokassprādzēm

Tā kā vienubrīd likās, ka rotaslietas Latvijā izgatavo katra meitene, kas prot kaut nedaudz apieties ar adatu un diegu, man bieži nācās domāt, cik profesionāli tas viss ir vērtējams. 

----

A little bit more about ornaments theme, which I began with the topic of my crochet bracelets
Since I thought that jewelry made each Latvian girl who knows a little something how to deal with a needle and thread, I often had to think how professional it all is evaluated.


otrdiena, 2011. gada 20. septembris

RUDENS/ FALL

Sākam gatavoties, jau šo ceturtdien iestājās astronomiskais rudens! Kad skapī vasaras drēbes ir jānoslēpj dziļāk, priekšplānā izvirzot rudenīgās jakas un džemperus, ir it kā nedaudz skumji atvadīties no vasaras, taču iekšēji ir tāda jauka priekšnojauta, ka atkal varēs tīties šallēs, uzvilkt miesai piegulošas bītlenes, zābaciņus un modīgi skriet savās pilsētas darīšanās. Tieši tādēļ rudens man vairāk patīk pilsētā, laukos rudens ir ražas novākšanas laiks un tam vairāk piedien darba drēbes. Un cik daudz variāciju ir darba  drēbēm?! Nedomājiet, ka es neesmu rakusi kartupeļus, tieši tāpēc jau rudenī man labāk patīk pilsēta :) Rudens man vispār patīk savu krāsu un mīksto faktūru dēļ,  ne ziema, jo tad mēs pārsvarā staigājam vienā mētelī, bet tieši rudens, kad var variēt savu tēlu no sēņotāja galifē biksēs un augstos zābakos, līdz modes dāmai uz augstiem papēžiem kuplos vilnas svārkos, kas pland vējā.

Un vai tad šādā mētelī nebūtu jauki spītēt rudens drēgnumam?!

----

Let's start to prepare, this Thursday joined the astronomical autumn! When the summer clothes needs to be hidden deeper in your wardrobe, the frontline offer for autumnal jackets and jumpers, it is a little sad to say goodbye to summer, but inside is a nice forebrain that again will be chance to climb scarves, wear flesh adjacent Turtlenecks, and booties and run in this trendy look to the city walk. That's why I  love fall more in the city, in the countryside autumn is harvest time and for that activities more matches work clothes. And how many variations of work clothes do you know?! Do not think that I have not dug potatoes, which is why  I prefer the city in autumn :) Fall I generally like because of their color and soft textures, no winter, because we mostly walk in one coat, but it is exactly autumn, when your image may vary from Mushroom-Picker in jodhpurs and high boots to fashion lady on high heels and woollen skirts, which is planding in the wind.

And wouldn't it be nice to spite autumn rawness in such coat?!
Burberry Prorsum Fall 2011

pirmdiena, 2011. gada 19. septembris

NEGAIDĪTS PĀRSTEIGUMS/ UNEXPECTED SURPRISE


Konkursā pamanītā rokassprādze /
In Competition noted braclet
Photo: &!7

Kad nu ir, tad tiešām IR!

2010. gada februārī ar dažiem saviem darbiem piedalījos ziņu portāla Apollo rīkotajā rokdarbnieču konkursā.
----

When it happens, it really HAPENNS!

February 2010 I participated with few of my works  in latvian news website Apollo.lv announced competition for handicrafts artisans.

ceturtdiena, 2011. gada 15. septembris

MODE UN DEJA/ FASHION AND DANCE

100 gadi modes, tieši tik daudz modes vēstures ar dejas palīdzību 100 sekundēs ir spējis parādīt režisors Džeiks Lunts (Jake Lunt) sadarbībā ar Viral factory, tādējādi izsludinot lielākā tirdzniecības centra Westfield atklāšanu Stratfordā, kas bija šo otrdien 13. septembrī. 
Mūzikas autors: Tristins Norvels (Tristin Norwell).

----

100 years of fashion, directly so much of fashion history with the help of dance in just 100 seconds video has been able to show Jake Lunt with The Viral factory, thereby launching the grand opening of Westfield Stratford City on this Tuesday 13th September.

Music by Tristin Norwell.


trešdiena, 2011. gada 14. septembris

SAJŪTAS/ SENSES


Avots/ Source: andreaareia

Vēl joprojām šuju lietusmēteli :)

Tikmēr izklaidēju jūs ar, manuprāt, brīnišķīgu piemēru, kā apģerbs var paust sajūtas un noskaņojumu.

----

Still sewing trench coat :)

Meanwhile entertain you in my opinion with wonderful illustration how garment can express feelings and mood.

otrdiena, 2011. gada 13. septembris

DIENAS IEDVESMA/ INSPIRATION OF THE DAY

Kamēr top mans lietusmētelis, es smeļos iedvesmu jaunām idejām no šīm brīnišķīgajām modes ilustrācijām un zīmējumiem,  kuru autore ir Lielbritānijas māksliniece Petra Dufkova (Petra Dufkova).
Tik ļoti sagribējās ņemt rokā otiņu ar tušu.......

----

While my trench coat is in creating process, I took inspiration for new ideas from these beautiful fashion illustrations and drawings whose author is a British artist Petra Dufkova.
Looking at this, I had a desire to take paintbrush and ink .......