otrdiena, 2011. gada 27. septembris

ATMIŅĀ PALIEKOŠĀ MODE/ MEMORY LASTING FASHION

Polsteru laiks/ Shoulder pads era
Mode ne vienmēr sola siltas atmiņas, atskatoties uz pagājušajām dekādēm, tā mēdz arī traumēt.

----

Fashion does not always promise a warm memory, looking back to the past decades, it tends to injure.Un traumētie cilvēki parasti kļūst īpaši piesardzīgi. Manā gadījumā laikam vislielāko traumu ir radījuši plecu polsteri, kas man kopš bērnības automātiski asociējas ar amerikāņu futbola spēlētājiem. Nav jau nekāds brīnums, jo tieši 80-tajos, nedaudz arī 90-tajos (pie mums taču visas modes vēsmas parādījās vēlāk!) visas sevi cienošās sievietes valkāja apģērbu ar milzīgajiem pleciem, kas sievietes figūru pielīdzināja vīrieša siluetam.
Pusaudžu gados es izplēsu polsterus visām savām žaketēm un kostīmiem un sāku apzināti vairīties no apģērba gabaliem, kam bija kaut neliela atblāzma no šīs astoņdesmito gadu tendences. Atceros, ka mums bieži izvērtās diskusijas ar mammu, kas man centās iegalvot, ka izplēsto polsteru dēļ piedurknes nokarājās un izskatās neglīti, bet man šādi argumenti nelikās vērā ņemami :)
Protams, tajā laikā vēl tik nopietnus projektus nešuvu, kur būtu bijusi nepieciešamība pēc polsteriem, taču vēl pirms aptuveni 10 gadiem, kad šuvu savu pirmo mēteli (no velveta ar silto oderējumu, kas man bija morāls pārbaudījums), pat netika pieļauta doma par polsteriem. Lai gan jāatzīst, kopš savā ziemas mētelī (ko ceru jums kādreiz atrādīt) pasniedzēja pierunāja mani izmantot nelielus polsterus un es pārliecinājos, ka tie izceļ savilkumu piedurkņu plecu daļā, esmu kļuvusi pielaidīgāka. Tagad es sāku nedaudz atkopties no savām bērnības atmiņām un spēju pašus plānākos polsterus iešūt savos izstrādājumos. Es jau vakar jums aprakstīju izvēli spoguļa priekšā, laikojot lietusmēteli.

----


And injured people are becoming increasingly cautious. In my case, probably the greatest injury is caused by the shoulder pads, since childhood they automatically associated with American football players. It’s not surprising, because in 80's and in the beginning of the 90's (the latest fashion trends in that time Soviet Union appeared later!) any self-respecting women wore clothing with huge shoulders, that made women  similar to silhouette of male’s figure.
In my teens I ripped out pads for all my jackets and suits and began deliberately shy away from the garments, which had a slight blink of the trends of the 80’s. I remember that we are often turned into a debate with my mother, who tried to assure me that the teared out pads of the sleeves hung down and it looks ugly, but I did not took such arguments into account:)
Of course, at that time I didn’t make yet such serious projects, where would have been needed pads, but about 10 years ago, when I had sewn my first coat (from corduroy with a warm lining that turned out as a moral challenge), were not even allowed the thought of pads :) Although I must confess, since sewing my winter coat (which I hope you have chance to see some day) teacher persuaded me to use some pads and I convinced that they highlight the shoulders of the puff sleeves, I have become more lenient. Now I began to recover from my childhood memories and have ability to use most thinner pads in my achievements. I have already described to you my choice in front of the mirror trying on my trench coat.


Taisni mērķī, žurnāls Patiesā Dzīve 15. septembrī publicē rakstu par 10 šausmīgākajām modes tendencēm, starp kurām pirmajā vietā ierindojas tieši manis nīstie polsteri! :)

Un kā ir jums, kādas ir jūsu attiecības ar polsteriem?

----

Look, Latvian magazine “Patiesa Dzive” has published an article of the 10 terrible fashion trends, among which in the first place is pads so hated by me! :) Other nine nominations unfortunately you are able to see in pictures without description in english, but I think you have your own opinion on them.
10. Pancho
9. UGG boots
8. Belted bags
7. Oversized tops
6. Leg warmers
5. Acid wash jeans
4. Glossy tracksuit
3. Man’s hair style
2. Cropped jackets
1. Pads


And how are you, what are your relationship with the pads? Share them with me!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru