trešdiena, 2011. gada 21. septembris

Olalā! / Olala!

Bez vārdiem :)

Laikam mans prieks ir tik liels, jo es pati nejūtos ne tik ražīga šuvēja, nedz tik pieredzējusi blogotāja. Šī publiskā būšana man ir nepilnu mēnesi veca, tāpēc šāda atzinība, neliegšos, iedvesmo turpmākam darbam.

Starpcitu, drīzumā atrādīšu jums savu sašūto plašķi!

----

No comments :)  

I  guess I have acute pleasure, because do not feel myself neither productive seamstress, nor as experienced blogger. This public being for me is less than a month old, so this recognition, undeniable, inspire for further works.

By the way, soon I'll post here my sewn trench coat! 


1 komentārs: