piektdiena, 2011. gada 9. septembris

SMARAGDA PILSĒTA / EMERALD CITY

Pazīstat šo grāmatu ar smaragdzaļo vāku?  
Lūk, šādā pasakā par Smaragda pilsētas burvi kādudien, tāpat kā Ella, nonācu arī es un kopš tā laika šī krāsa mani neatlaiž.

----

Do you recognize this book with emerald green cap? (It’s Russian Wizard of Oz)
Here, once I came in this fairy tale about Wizard of Oz the same way as Ella and since then this emerald color don’t  let me go.

Eh, atzīšos, vainīgs pie visa tomēr bija vilnas audums.
Toni noteica dalība  60-to gadu modes skatē. Bet es taču nevarēju šūt kleitu, kas pēc tam iegultu skapī un nerastu pielietojumu ikdienā! Tāpēc jau agrāk noskatīts kleitas modelis Burdā tika atzīts par labu esam gan modes skatei (komplektā ar tilla apakšsvārkiem un speciāli radītu jostiņu), gan ikdienas valkāšanai pieticīgākā veidolā. Šajā audumā es iemīlējos burtiski uzreiz un tas viss pateicoties krāsai. Es uzskatu, ka interesantiem audumiem vispār jāļauj runāt pašiem, īpaši nemocot tos ar sarežģītiem piegriezumiem.

----

Eh, I confess, all guilty need to assume the wool fabric.
Participation in the 60’s fashion show set the style. But I couldn’t sew a dress, which then embedded in the wardrobe and unmanaged applications in everyday life! So already watched dress pattern from Burda was admited to be good at  fashion show (complete with a tulle petticoat, and created special belt) as well as casual wear in more modest style.  I fell in love with this fabric instantly and it's all thanks to the color. I find that interesting fabrics are able to speak themselves, don’t  torture them with complex cut.

Foto no modes skates / Photo from fashion show

Durvis uz smaragdzaļo pilsētu. Foto: Linda Bērziņa /
Doors to the emerald city Photo: Linda Berzina

Samaklējiet šīs durvis un arī jūs nokļūsiet pasakā!

Starpcitu vai jūs zinājāt, par kādām alegorijām runā šī pasaka un ka Volkova pasaka patiesībā ir plaģiāts? Ļoti interesanti par to visu var izlasīt šeit.

----

Find  this door and you get into a fairy tale!

By the way, did you know what these allegories tell us about and did you know that Volkov’s fairy tale is plagiarism? Very interesting about all this can be read here. (Sorry no english version)

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru