ceturtdiena, 2011. gada 27. oktobris

PALDIES, KARIETI NEVAJADZĒS! / THANKS, THE CARRIAGE WILL NOT BE NEEDED!


Vai tad tādu "asti" var burzīt sēžot?!/
 Can that tail be crumpled by sitting?!

Šodien pastaigāšos kājām!
Daži tērpi ir radīti tikai skaistai iziešanai ar staltu, taisnu muguriņu. Tā bija pašironija :) Vienkārši pamanīju sevī tendenci šūt tērpus, kuros baidos apsēsties :) Tā bija ar plašķi un tā ir arī ar šo astaino žaketi.
----

Today I’ll take a walk!
Some garments have been created just for walking with stately, straight back. That was irony :) I just noticed tendency in my sewn garments, in which I am afraid to sit down:) That happend with my trench coat and now with  this tailed jacket.


pirmdiena, 2011. gada 17. oktobris

ZELTA LIKUMS/ GOLDEN RULE


Neesiet modes upuri!/ Don't be a fashion victim!

Starp modes žurnālistes Sintijas Nellis (Cynthia Nellis) 10 vienkāršajiem stila noteikumiem viens bija tiešām zelta vērts.

"Vairāk domājiet par jūsu lasāmvielu, garīgo barību un personīgajām attiecībām ar sevi nevis par garderobi.
Iekšējais miers un mirdzums nekad neiziet no modes. Pat modes dizaineris Kenets Kols (Kenneth Cole) apstiprina šādu viedokli ar vārdiem: "To be aware is more important than what you wear." (teiciens diemžēl ir vairāk kā vārdu spēle angļu valodā, tālab burtiski uz latviešu valodu nav tulkojams).

SIEVIETES, NEKAD NEAIZMIRSTIET,KA JUMS JĀVALKĀ MODE NEVIS OTRĀDI!

----

Between 10 simple style rules from fashion journalist Cynthia Nellis one was worth its weight in gold.

"Put much more thought into your reading repertoire, spiritual nourishment and personal relationships than your wardrobe. An inner peace and glow will never go out of style. Even designer Kenneth Cole says "To be aware is more important than what you wear.""

LADIES DON'T FORGET THAT IT'S YOU THAT WEARS FASHION AND NEVER OTHER WAY!

svētdiena, 2011. gada 16. oktobris

MODE MET LOKUS/ FASHION MAKE CIRCLES

Pītera Pena stila apkaklīte/ Peter Pan collar
Mode riņķo pa apli (gribētos gan ticēt, ka tomēr pa spirāli, katrreiz evolucionējot uz augšu) taču viens ir skaidrs pašlaik mēs ārkārtīgi bieži aizņemamies pagātnes modes elementus un detaļas. Viena no šādām detaļām, ko vēsture jau divreiz ir izmantojusi un apspēlējusi ir apkaklītes jeb krādziņas. Pat tas, ka mūsdienās tās ir lietojamas un valkājamas atsevišķi no jebkura tērpa, nav nekas jauns. Papētot vēsturiskos notikumus šādas apkaklītes, īpaši par Pītera Pena apkaklītēm dēvētās ar noapaļotiem stūriem, pieguļošas plecu daļai, bijušas modē tieši ekonomiski grūtos laikos – 20.gs sākumā (starp abiem pasaules kariem) un ASV valdošās Lielās depresijas laikā 30-tajos gados, tāpat arī 20. gs vidū pēc otrā pasaules kara, kad pat tērpa garumu noteica auduma taupība (iesaku noskatīties filmu par Kristianu Dioru „The man behind the myth”, kurā izskan šī frāze).

----

Fashion revolve in a circle (I would like to believe that in spiral, each time evolving at the top), but one thing is clear we are now very often borrowing fashion elements and accessories from the past. One of the following components, which history has already used twice and came forward with different developments is a collar. Even the fact that they are detachable and wearable seperately from any clothes, are nothing new. Looking at historical events such collars, especially the so - called Peter Pan collar with rounded corners, fitting to the shoulder werw in vogue particularly at hard economic times - at the beginning of the 20th century (between the two world wars) and during the Great Depression at the U.S. in 30's, as well as middle age of the 20th century after Second World War, when even the length of the dress was economizing of fabric (recommend you to watch the film about Christian Dior "The Man Behind The Myth", where have been said this phrase).

20.gs 20-to gadu apkaklītes/ collars from the 20's

otrdiena, 2011. gada 11. oktobris

TEKSTILMĀKSLA/ TEXTILES

Edīte Pauls-Vīgnere "Nenosakāms skaistums" 2007
Šomēnes Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļa svin 50 gadu jubileju un par godu tam izstāžu zālē Arsenāls atklāta izstāde „Zelta griezums”, kas ir sava veida retrospektīva par tekstilmākslas attīstību no 20. gs. 60-to gadu beigām līdz mūsdienām. Tekstilmāksla jau sen nav tikai gobelēni, tā līdzīgi citiem mākslas veidiem skar mūsdienu cilvēku interesējošas tēmas un iegūst daudz tuvāku, pieejamāku, pat intīmu formu.  

----
This month, the textile department of the Latvian Academy of Arts celebrates its 50th anniversary and in its honor “Arsenals” has opened the exhibition “Zelta griezums” ("Golden cut"), which is a kind of retrospective of the development of the textile art of the late 60’s of 20th century to the present day. Textiles are not just simple tapestries anymore. Similar to other types of art that capture the attention of modern individuals, textiles are becoming a lot closer, more accessible, even more intimate.

Elīna Ģībiete "Priekā!"2006
 


Krūšturis "Wonderbra" Alejandra Gutiérrez 2010 (šis darbs izstādē nepiedalās)

Lai gan tuvāka par šiem modernajiem izteiksmes veidiem man tomēr ir tautā saucamā „lupatu glezniņu” tehnika, tas tāpēc, ka studiju laikā esmu iemēģinājusi roku šajā lauciņā :) Diemžēl fotogrāfijās iemūžināts tikai viens no darbiem, kas tika veidots pirms 3 gadiem kā dzimšanas dienas dāvana.

----
However, to me closer than these modern expressions is the popularly known "cloth painting" technique because while studying, I had tried to express myself this way :) See the pictures of a work I made 3 years ago as a birthday present.

Lūk mani mēģinājumi strādāt ar tekstilu/ Here is my attempts to work with textile
Izstāde apskatāma līdz 20. novembrim, ja interesē tekstils, iesaku aiziet apskatīt!
----
The exhibition is open until November 20. If you are interested in textiles, I recommend you to go and take a look!


PRINCEŠU SVĀRKI/ TUTU SKIRTS

It kā visiem labi zināmie princešu svārki no tilla, taču šī bildīte vienkārši paralizēja manu skatienu.
----
All well known Tutu skirt of tulle, but this picture just paralyzed my eyes.

Mazā Odrija Hepberna/ Little Audrey Hepburn
Source:www.grosgrainfabulous.blogspot.com

ceturtdiena, 2011. gada 6. oktobris

KURPJU SOLO/ SHOES'S SOLO

Source: waynetippetts.com
Mēs jau zinām, ka mūsdienās sen vairs nav jāsaskaņo kurpes ar somiņas toni. Daži modes eksperti to pat nosauc par slikto toni (Kas jauns žurnālā Eva Sietiņsone - Zatlere par savām pūlēm tika salīdzināta pat ar pusmūža kundzīti! Diemžēl neatminos, kāds bija eksperta vārds). Taču kurpes aizvien vairāk spēlē solo kopējā tērpa ansamblī.

----

We already know that today the purses tone are no longer needed to harmonize with the shoes. Some fashion experts even announce it as the weak tone (in latvian weekly What's new  Eva Sietinsone - Zatlere for their efforts are compared with the middle-aged lady! Unfortunately I can not remember what was the name of the expert.). But shoes increasingly are  playing solo in all the outfit.

24 STUNDAS/ 24 HOURS

Neesmu, neesmu aizmirsusi par savu blogu, bet ziniet, kādreiz diennaktī aptrūkstās stundu visiem darbiem un iecerēm!!? Bet ieceres man ir ui, ui, ui, ku daudz :))
Pirmkārt, jāsaīsina draudzenei rudens mētelis (sezona tak deguna galā!);
Otrkārt, līdz piektdienai jāuzkonstruē makets savai pirmajai piegrieztnei;
Treškārt, jānoņem piegrieztne mazas meitenītes kleitiņai, jāaprēķina auduma patēriņš un viss tas pats arī mammas kleitai. Ceturtkārt un piektkārt.....visi pārējie šūšanas projekti, kas apsolīti cilvēkiem un gaida savu rindu, un kur vēl tie auduma gabaliņi, kas vietulīgi gulšņā stūrī un gaida, kad varēs pārtapt MANAS garderobes sastāvdaļās, blogošana un sazināšanās ar jums, gatavošanās jaunai fotosesijai un vēl viens projektiņš par ko pagaidām pāragri stāstīt (bet apsolu, ka pienāks kārta arī šim stāstam). Lūk, kādi Napaleona plāni! Visticamāk, ka daudziem radošiem cilvēkiem ir pazīstamas šīs sajūtas, bet nu es varu teikt,ka mani pārņem viegls satraukums, kā to visu paspēt un saglabāt iekšēju mieru.

Tāpēc jo īpaši novērtēju tos laika taupīšanas paņēmienus, ko mums piedāvā mūsdienu tehnoloģijas (lai gan dažkārt es šaubos vai tās mums taupa vai tomēr laupa dārgo laiku) - visas sadzīvi atvieglojošās ierīces, iPhoni, QR kodi (redz, redz cik es gudra - ha, ha, ha!), kas slēpj sevī tik daudz informācijas vienā mazā melnbaltā kvadrātiņā! Korejas arhitekti ir gājuši vēl tālāk, sadarbībā ar britu pārtikas kompāniju tie piedāvā saviem iedzīvotājiem īsināt laiku metro stacijās un iepirkties virtuālā supermārketā, sastādot pārtikas sarakstu ar QR kodu palīdzību un ierasties mājās vienlaicīgi ar savu pasūtījumu, netērējot lieki nevienu sava dārgā laika minūti.
Un ja kāds to visu vēl pagatavotu, tad varētu tik daudz laika veltīt savai mīļajai šūšanai :)

----

I haven't forget about my blog, but you know sometimes the days are too short for all the works and ideas!!? But the plans I have sooooooo much:))
First, I need to shorten autumn coat for friend (season soon will be here!); Second,  I must make mockup for my first pattern until Friday;
Third, find dress pattern for a little girl, calculate fabric consumption and all the same to her mother's dress. Fourth and fifth ..... all the other sewing projects, who are waiting their row as I have promised to my friends and there are pieces of fabrics, which lonley sleeps in the corner and waits their time to turn into MY wardrobe components, blogging and communicating with you, preparing for the new shooting and another project, which is too early to tell about (but I promise that someday I will tell this story). I have Napoleon's plans! It is likely that many creative people know this feeling, but now I can say that mild anxiety come over me how to manage all this and maintain the internal peace.

Therefore I particularly appreciate the time saving techniques, which we are provided by today's technology (although sometimes I doubt whether we conserve or whether it robs valuable time) - facilitating all household appliances, iPhone, QR codes (see, how smart I am - ha ha, ha!), which hides so much information in one small black and white square! Korean architects have gone even further, in collaboration with the British food company, they offer people save their time while waiting in subway and make shopping in virtual supermarket. Using QR codes is possible to prepare food list  and come home together with your order arrival, without wasting any precious minute of your worthy time.
And if someone undertakes to cook it all, it could be so much time to devote to my dear sewing :)


AIT arhitektūras žurnāls 9/2011/ AIT architectural magazine 9/2011