ceturtdiena, 2011. gada 6. oktobris

24 STUNDAS/ 24 HOURS

Neesmu, neesmu aizmirsusi par savu blogu, bet ziniet, kādreiz diennaktī aptrūkstās stundu visiem darbiem un iecerēm!!? Bet ieceres man ir ui, ui, ui, ku daudz :))
Pirmkārt, jāsaīsina draudzenei rudens mētelis (sezona tak deguna galā!);
Otrkārt, līdz piektdienai jāuzkonstruē makets savai pirmajai piegrieztnei;
Treškārt, jānoņem piegrieztne mazas meitenītes kleitiņai, jāaprēķina auduma patēriņš un viss tas pats arī mammas kleitai. Ceturtkārt un piektkārt.....visi pārējie šūšanas projekti, kas apsolīti cilvēkiem un gaida savu rindu, un kur vēl tie auduma gabaliņi, kas vietulīgi gulšņā stūrī un gaida, kad varēs pārtapt MANAS garderobes sastāvdaļās, blogošana un sazināšanās ar jums, gatavošanās jaunai fotosesijai un vēl viens projektiņš par ko pagaidām pāragri stāstīt (bet apsolu, ka pienāks kārta arī šim stāstam). Lūk, kādi Napaleona plāni! Visticamāk, ka daudziem radošiem cilvēkiem ir pazīstamas šīs sajūtas, bet nu es varu teikt,ka mani pārņem viegls satraukums, kā to visu paspēt un saglabāt iekšēju mieru.

Tāpēc jo īpaši novērtēju tos laika taupīšanas paņēmienus, ko mums piedāvā mūsdienu tehnoloģijas (lai gan dažkārt es šaubos vai tās mums taupa vai tomēr laupa dārgo laiku) - visas sadzīvi atvieglojošās ierīces, iPhoni, QR kodi (redz, redz cik es gudra - ha, ha, ha!), kas slēpj sevī tik daudz informācijas vienā mazā melnbaltā kvadrātiņā! Korejas arhitekti ir gājuši vēl tālāk, sadarbībā ar britu pārtikas kompāniju tie piedāvā saviem iedzīvotājiem īsināt laiku metro stacijās un iepirkties virtuālā supermārketā, sastādot pārtikas sarakstu ar QR kodu palīdzību un ierasties mājās vienlaicīgi ar savu pasūtījumu, netērējot lieki nevienu sava dārgā laika minūti.
Un ja kāds to visu vēl pagatavotu, tad varētu tik daudz laika veltīt savai mīļajai šūšanai :)

----

I haven't forget about my blog, but you know sometimes the days are too short for all the works and ideas!!? But the plans I have sooooooo much:))
First, I need to shorten autumn coat for friend (season soon will be here!); Second,  I must make mockup for my first pattern until Friday;
Third, find dress pattern for a little girl, calculate fabric consumption and all the same to her mother's dress. Fourth and fifth ..... all the other sewing projects, who are waiting their row as I have promised to my friends and there are pieces of fabrics, which lonley sleeps in the corner and waits their time to turn into MY wardrobe components, blogging and communicating with you, preparing for the new shooting and another project, which is too early to tell about (but I promise that someday I will tell this story). I have Napoleon's plans! It is likely that many creative people know this feeling, but now I can say that mild anxiety come over me how to manage all this and maintain the internal peace.

Therefore I particularly appreciate the time saving techniques, which we are provided by today's technology (although sometimes I doubt whether we conserve or whether it robs valuable time) - facilitating all household appliances, iPhone, QR codes (see, how smart I am - ha ha, ha!), which hides so much information in one small black and white square! Korean architects have gone even further, in collaboration with the British food company, they offer people save their time while waiting in subway and make shopping in virtual supermarket. Using QR codes is possible to prepare food list  and come home together with your order arrival, without wasting any precious minute of your worthy time.
And if someone undertakes to cook it all, it could be so much time to devote to my dear sewing :)


AIT arhitektūras žurnāls 9/2011/ AIT architectural magazine 9/2011

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru