sestdiena, 2011. gada 19. novembris

PIRMS UN PĒC/ BEFORE AND AFTER


Kling klang, esmu klāt! Nerunāsim par manu prombūtni, teikšu tikai to, ka šajā laikā bija dažas tēmas, kas nodarbināja manu prātu un par ko es vēlējos uzrakstīt.
Viena no šīm tēmām ir pārvērtību šovi. Jau vairākas nedēļas pēc kārtas (precīzāk trīs iepriekšējās trešdienas) vēroju televīzijas raidījumu „Ievas pārvērtības” (teikšu atklāti, līdz šim nebiju pievērsusi īpašu uzmanību šim raidījumam) un negaidīti saņēmu no tā pozitīvu lādiņu. Brīdī, kad šīs dāmas tiek safrizētas, sagrimmētas un viņām tiek atļauts paskatīties uz savu jauno tēlu spogulī, viņu sejās ir tik patiess prieks, pārsteigums un neviltotas pateicības asaras. Viņas gluži kā atgūst ticību savam „ES”, savai sievišķībai un skaistumam. Šī mazā, pozitīvi iedvesmojošā brīža dēļ ir vērts paskatīties šo raidījumu, vismaz es kādā no tiem piefiksēju parādāmies smaidu manā sejā. Tas bija radies neapzināti, no tā, ka es priecājos līdzi  un izjutu viņu pacilātos noskaņojumus un sirds saviļņojumu. Mēs varam diskutēt par profesionāļu piemeklētajām frizūrām, make-upu vai tērpiem patīk – nepatīk kategorijās, bet tās patiesās emocijas dalībnieču sejās nav apstrīdamas. Kādā no šiem raidījumiem viena no dalībniecēm izteica frāzi: „ Es centīšos saglabāt šīs pārmaiņas.” Un tas man lika aizdomāties, ar ko būtu jāsāk vispirms – ar iekšējām pārmaiņām un sevis sakārtošanu vai uzreiz jāķeras pie ārējā tēla spodrināšanas? Ārējais ir tas, ko ir visvieglāk mainīt, bet vai tam seko iekšējās pārmaiņas? Paanalizējot, kad mēs dzīvē alkstam mainīt ārējo tēlu, visbiežāk tās ir kādas krīzes, ko cilvēks piedzīvo, un raidījuma ievadā dalībnieču dzīvesstāsti to arī apstiprina. Jauna frizūra un grims taču neizdzēš visus jautājumus galvā, kas cilvēku turējuši važās! Piemēram, Resnīšu šovs, ko rādīja agrāk, neesmu gan bijusi tā skatītāja, bet ceru, ka tur tika piesaistīts arī darbs ar psihologu, pretējā gadījumā, visa tievēšana kaķim zem astes, jo cilvēks nav mainījis savu domāšanu, nav sakārtojis savu iekšējo pasauli.
 Dāmas šovā patiesi tiek pārveidotas pēc vislabākās sirdsapziņas, bet lai šīs pārmaiņas ieviestu izmaiņas arī viņu dzīvēs (par ko viņas pašas nereti runā), manuprāt, ir vajadzīgs darbs ar savu iekšējo pasauli, ir jāatgūst ticība savas dvēseles skaistumam. Beigās vēl var sanākt, ka nekādas tievēšanas un pārmaiņas izskatā nav vajadzīgas! Tā nu mēs atgriežamies pie manis agrāk rakstītā, ka svarīgāk par to, ko valkājam ir iekšējais starojums un mirdzums.
Tāpēc gribu teikt - tuvojas gada skaistākie svētki – Ziemassvētki, spodrināsim savu iekšējo pasauli, lai esam gatavas svētkos būt skaistas! Atvēlēsim Adventes laiku visskaistākās dāvanas gatavošanai – sava mirdzuma atjaunošanai.

----

Knock, knock, here I am! I would not talk about my absence, I just want to say that these days I have some thoughts troubling my mind and I would like to share them with you.
One of this themes is related to the “transformation” shows. For a few weeks (more precisely last three Wednesdays) I had watched a television program „Eve’s transformation” (I am sure foreign readers have similar shows in their country) and I got unexpectedly positively charged. When a group of ladies that had a new hairdo, make-up were allowed to look at their new image in the mirror, in their faces appeared such a great happiness, mixed with surprise and unfeigned tears of gratitude. They recovered their self-esteem, their femininity and beauty.
This little, positive and inspiring moment is worth to enjoy and watch on TV, a show that caught me smiling during one of its broadcasts. I shared the women happiness and their enthusiastic heart and emotions. We can discuss about the offered hairstyles, make-up or outfits recommended by professionals and list them in „like-not like” categories, but the true emotions in the participant’s faces are non-negotiable. In another show one of the participants used the phrase: „I will try to save these changes!” This sentence made me think, what should start first – internal changes and self-alignment or just reduce ourselves to polish only the external image? To change our look is the easiest step, but do internal changes follow them necessarily? Analyzing these thoughts, when we crave for changes in our external image, most often it is about personal crisis, and the life-stories of the participants in the preamble of the TV program prove it. A new hairstyle and make-up does no erase all the questions that had been keeping these ladies in chains. For example, an obese person shown earlier on TV is an example:  all starvation would be wasted time if the person hasn’t changed his way of thinking, hasn’t arranged his/her inner world.
The ladies in the show changed truly, but to make a real change in their lives, those external transformations are insufficient. I think it is necessary to work with our inner world, to recover the faith and the beauty of our soul. Then any dieting or changes in the external appearance would not be needed! So we go back to my previous point that -more important than what to wear is our internal shining and wellness.
 I want to add that the most beautiful holiday of the year is getting closer – Christmas time- Let’s polish our inner world to be beautiful for the celebration! Leave the Advent to preparing the most wonderful gift – to restore our inner brilliance!


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru